Stenskott

Stenskott

Stenskott är definitionen på den skada som uppkommer på bilen, främst på vindrutan, då något litet föremål, oftast mindre stenar eller grus, träffat bilen som gett upphov till en permanent skada på bilglaset.

Normal uppkommer stenskott på vägar som har små lösa stenar eller grus, omkring 15-30 mm, som fastnar i däcken på en mötande bli och lossnar strax innan ett möte.


Faran med stenskott i vindrutan

Faran med stenskott i vindrutan

En litet stenskott i bilrutan i förarens synfält innebär att ljuset kan brytas och blända föraren vid mörker och denna bländning kan ge upphov till efterföljande olyckor.

Ett större stenskott eller om stenskottet uppkommit i rutans kant påverkar hela bilens hållfasthet på så mycket att glasrutan måste bytas ut mot en ny.

Andra typer av stenskott

Andra typer av stenskott

Ett stenskott behöver inte bara innebära ett en sten träffar ett bilglas och en stor eller lite skada uppstår. Det finns många typer av stenskott som t.ex.:

  • Ett litet gruskorn träffar vindrutan på en bil och en lite och till en början mikroskopisk skada uppstår i glaset.
  • Ett större gruskorn eller mindre sten har fastnat i ett däckets mönster och lossnar och träffar mötande bils bilglas. Detta kan ge upphov till en större spricka som syns med blott ögat och som bör lagas omgående så att den inte växer. Detta är ett klassiskt stenskott.
  • En sten eller större makadam fastnar mellan två däck på en lastbil oturligt lossnar för att träffa en passerande bli vilket leder till att hela bilrutan spricker och måste bytas.
  • Stenar som far iväg vid en sprängning och träffar fasadglas eller bilrutor.

Allt intressant om bilglas

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om vindrutor och bilglas men också en del kul och lustiga saker gällande stenskott i bilglas.Meny - Bilglas
Till förstasidan på www.bilglas.topHögst upp på sidan om bilglasLängst ned på sidan om bilrutor
Tid byta glasKostnadStenskottNyheter